Istoria

1988 – Prin ordinul nr. 153 al Ministerului Învățământului RM din 18.08.88, la insistența unui grup de moldoveni care doreau ca copiii lor să studieze în limba maternă, a fost înființată instituția de învățământ școala medie nr 19 –unica instituție de învățământ din Bender cu predare în limba moldovenească. Școlii i-a fost dată aripa veche a clădirii școlii ruse nr. 1, pe care părinții împreună cu profesorii au reparat-o cu forțe proprii.

19 septembrie 1994 – Forțele separatiste au intrat înarmate în clădirea școlii ocupând-o, motivul fiind faptul că colectivul școlii nu dorea să revină la grafia chirilică, care mai rămase haina limbii române doar în Transnistria.

19 septembrie 1994 – 23 noiembrie 1994 – Perioadă de peregrinare, în care școala nu dispune de clădire, fapt care duce la întreprinderea următoarelor acțiuni:
-lecții pe asfalt, în piața din fața CE orășenesc;
-blocarea ușii CE cu scop de a nu permite primarului să intre;
-mitinguri, proteste zilnice în piața centrală;
-lecții pe la domiciliul elevilor;
-marș de protest până la Tiraspol la sediul conducerii transnistrene;
-blocarea școlii ruse nr 17 ca răspuns la blocarea școlii proprii;
-ocuparea prin asalt a clădirii proprii, izgonind de acolo reprezentantele așa numitei ligi a femeilordin Transnistria, o grupare de rusoaice înveterate, care reacționau la auzul cuvântului ”român” ca la o cârpă roșie.
-refuzul de către colectivul pedagogic a propunerii înaintate de conducerea învățământului transnistrean de a trece la sarcină didactică privelegiată de doar 12 ore plus 6 ore facultative la limba română, în schimbul a unui singur lucru – revenire la alfabetul chirilic;
-blocarea căii ferate de însemnătate internațională;
Toate acestea se întreprindeau cu scopul de a atrage atenția comunității internaționale, precum și a conducerii Republicii Moldova, care aflată la Chișinău nu dorea să vadă gravitatea situației.

19 noiembrie 1994 – Liderul conducerii transnistrene Smirnov emite o Dispoziție de desființare a unicei școli cu predare în baza programelor din RM.

23 noiembrie 1994 – Intrarea clandestină și ocuparea clădirii Gospodăriei Siolvice, clădire ce aparținea RM și nici pe departe nu era standartizată pentru activitatea unei școli. Ulterior ME din Republica Moldova au mai permis activitatea claselor superioare în schimbul II în clădirea școlii internat pentru copii orfani. Ambele clădiri până în prezent sânt în subordinea RM, datorită activității noastre în ele.

1995 – La insistența colectivului școlii autoritățile locale au dat în arendă clădirea avariată a grădiniței nr.39, unica grădiniță moldovenească din oraș, care a fost închisă pe motiv că nu sânt doritori de a o frecventa. Clasele primare activau după un grafic fluid : 1 săptămână întreagă învățau și apoi o săptămână ședeau acasă.

1998 – La cererea părinților și insistența cadrelor didactice se deschid clase liceale cu profil umanist și real.

2002-2003 – Se face o reparație capitală în clădirea arendată dintr-un Grant Japonez, datorită susținerii reprezentantului ICNUR (Organizație internațională pentru refugiați) – Oldrih Andrysek și cu susținerea părinților. A fost dificil, deoarece autoritățile smirnoviste au împiedicat prin toate mijloacele disponibile: nu se permitea trecerea materialelor de construcție prin vamă, de la televiziune se semăna panică printre părinți afirmând că reparația nu vareuși niciodată,ș.a

13.08.2003 – La cererea corpului didactic Ministerul Educației RM prin Ordinul nr.414 din 13.08.2003 reorganizează școala medie nr.19 din or. Bender în LT ”Alexandru cel Bun” Bender.

Iulie 2004 – Administrația tiraspoleană suspendează activitatea instituțiilor cu predare în limba română din regiune. Clădirea arendată este asediată de către miliția transnistreană, s-a închis apa, lumina. Timp de 47 de zile și nopți este păzită de părinți, elevi, pedagogi. La sfârșitul lunii august în urma tratativelor nenumărate asediul a luat sfârșit, dar toate aceste frustrări, atacuri au contribuit la scăderea treptată a numărului de copii în școală.

Iulie 2005 – Autoritățile transnistrene înregistrează formal școala, neindicînd adresa și termenul de valabilitate.

Actualmente:

-școala activează confruntându-se zilnic cu mari greutăți:
-școala activează în 3 sectoare situate foarte departe unul de altul;
-plata anuală pentru arenda clădirii în care activează clasele primare este de 86000 ruble echivalent cu 7700 de dolari americani; anual ajungem l 2 mln lei;
-careurile le putem organiza doar clădirea ocolululi silvic, situată la marginea orașului. Doar aici poate fi arborat drapelul RM, audiat imnul, dar și aici nu întotdeauna liniștit: în 2015 în dimineața zilei de 1 septembrie a dost tăiat prin sudare stindardul pe care urma săfie arborat tricolorul RM, 2016 este deconectată energia electrică, etc. -nu ni se permite prin așa numita ”vamă transnistreană” trecerea produselor alimentare pentru elevi, a manualelor, tuturor materialelor necesare pentru activitatea școlii;
-plata pentru serviciile comunale pentru instituția noastră e cu mult mai mare decât pentru celelalte instituțiidin oraș;
-autoritățile locale au deschis dosar penal directorului liceului, pentru nesupunerelegilor transnistrene;